Photos

 

Happy Birthday Malia

  •  
    Official White House Photo by Pete Souza)
  •  
    Official White House Photo by Pete Souza
  •  
    Official White House Photo by Pete Souza)